Aρχική arrow Τεκτονισμός στην Ελλάδα
PDF Εκτύπωση E-mail

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ ή ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ

Image

ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΤΑΓΜΑΤΑ καί ΣΤΟΕΣ
Η ιστορική γέννηση του σημερινού Ελευθεροτεκτονισμού (ή απλά Τεκτονισμού), προσδιορίζεται στην 24η Ιουνίου του 1717, ημέρα του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστή, όταν τέσσερις τεκτονικές Στοές του Λονδίνου συγκρότησαν στο πανδοχείο της “Σχάρας και της Χήνας” την πρώτη Μεγάλη Στοά, Ιστορικά η αληθινή προέλευσή του πηγάζει από τρεις κύριες σφαίρες επιρροής: Πρώτη βεβαίως, είναι οι μεσαιωνικές συντεχνίες από τις οποίες προκύπτει ο εργατικός Τεκτονισμός ο οποίος έχει κληροδοτήσει ένα πλήθος συμβολικών στοιχείων στο σημερινό Κυανό Τεκτονισμό. Δεύτερη είναι, τα “αποδεδεγμένα μέλη”, η εισδοχή δηλαδή λογίων, αλχημιστών και επιστημόνων. Τρίτη, τα ιπποτικά Τάγματα, όπως οι Ροδόσταυροι, οι Ναΐτες και οι Ιππότες του Αγίου Ανδρέου της Σκωτίας.

O παγκοσμίως αναγνωρισμένος αυθεντικός Συμβολικός Ελεύθερος Τεκτονισμός (Freemasonry), ή Τεκτονισμός (Masonry), αποτελείται από τούς Τρείς βαθμούς, (Symbolic Degrees), τού Συμβολικού Τεκτονισμού, πού είναι Μαθητής - Εταίρος - Διδάσκαλος, (Entered Apprentice – Fellow Craft – Master Mason).

Μία από τις πιό διαδεδομένες καί συνηθισμένες παρεξηγήσεις είναι αυτή πού θεωρεί ότι ο Τεκτονισμός ή ο Συμβολικός Τεκτονισμός έχει Τριάντα Τρείς Βαθμούς. Οί Τριάντα Τρείς βαθμοί ανήκουν μόνο στόν Αρχαίο καί Αποδεδεγμένο Σκωτικό Τύπο, (Ancient and Accepted Scottish Rite), καί μόνο σε αυτόν. Ο Αρχαίος καί Αποδεδεγμένος Σκωτικός Τύπος, ή Αρχαίος καί Αποδεκτός Σκωτικός Τύπος, (η διαφορά αυτή οφείλεται στο πώς αποδίδεται το Αγγλικό "accepted" στά Ελληνικά), συνήθως αποκαλείται Σκωτικός Τύπος.

(Στή σελίδα μας  Σκωτικός Τύπος - (ΑΑΣΤ)  μπορείτε νά δείτε την πλήρη ονομασία των 33 Βαθμών όπως  και τό Τεκτονικό Σύμβολο τού κάθε Βαθμού τού Αρχαίου καί Αποδεδεγμένου, (Αποδεκτού), Σκωτικού Τύπου.)

Κάθε Τεκτονικό Τάγμα ενεργεί σύμφωνα μέ ένα Τεκτονικό Τυπικό, τό οποίο καί ακολουθεί όσον αφορά καί τό Τελετουργικό τμήμα τών εργασιών αλλά καί τά τυπικά/διοικητικά στοιχεία της κάθε Στοάς/Εργαστηρίου πού ανήκει σε αυτό το Τάγμα.

Παράλληλα, υπάρχουν Τάγματα τά οποία αποτελούν παράπλευρα/επιγενόμενα Τεκτονικά Τάγματα τά οποία έχουν τό ρόλο Στοών Τελειοποιήσεως ή Ερευνητικών Στοών ή Παραπλεύρων Στοών/Εργαστηρίων, πέραν των Τριών Βαθμών τού Συμβολικού Τεκτονισμού. Τέτοια Τάγματα υπάρχουν πάρα πολλά παγκοσμίως, άλλα αναγνωρισμένα από τόν κλασσικό Τεκτονισμό καί άλλα όχι. Ομοίως καί στην Ελλάδα, τά περισσότερα τεκτονικά Τάγματα έχουν τέτοια Τεκτονικά Τάγματα/Στοές/Εργαστήρια.

 Image

Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΕΣ

Στήν Ελλάδα υπάρχουν πολλά Τεκτονικά Τάγματα/Μεγ. Στοές. Τά βασικώτερα είναι :

- Η Εθνική Μεγάλη Στοά τής Ελλάδος

- Η Μεγάλη Στοά τής Ελλάδος

- Ο Αρχαίος & Αποδεδεγμένος Σκωτικός Τύπος στην Ελλάδα

- Η Μεγάλη Στοά Ελλάδος του Αρχαίου & Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου

- Η Ηνωμένη Μεγάλη Στοά της Ελλάδος

- Η Μεγάλη Στοά Ανδρών και Γυναικών της Ελλάδος.

 - Το Διεθνές Μικτό Τεκτονικό Τάγμα “Δελφοί”

- Η Μεγάλη Μικτή Στοά της Ελλάδος

- Το Διεθνές Μικτό Τεκτονικό Τάγμα "Το Ανθρώπινο Δίκαιο"-"Droit Humain"

- Η Κανονική Μεγάλη Στοά των Ελευθέρων Τεκτόνων της Ελλάδος

- Η Εν Ζακύνθω Τεκτονική Στοά "Αστήρ Της Ανατολής"

- Αρχαίος και Αρχέγονος Ανατολικός Τύπος των Μισραϊμ και Μέμφις

 

Κάθε Τάγμα/Μεγ. Στοά έχει Τεκτονικές Στοές οί οποίες ενεργούν κάτω από τη Σκέπη της Μεγάλης Στοάς τού Τάγματος στό οποίο ανήκουν.

Οί Τρείς πρώτοι Συμβολικοί Βαθμοί του Τεκτονισμού είναι κοινοί παγκοσμίως, καί συνεπώς καί τα Ελληνικά Τεκτονικά Τάγματα ακολουθούν αυτή τη πρακτική.

Όσον αφορά όμως τά Τυπικά/Τελετουργικά πού ακολουθούνται από κάθε Τάγμα όπως καί τίς περαιτέρω Παράπλευρες/Ερευνητικές/Τελειοποιήσεως Στοές αυτές μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με το κάθε Τάγμα/Μεγ. Στοά.

Παρακάτω δίνουμε μία μικρή ανάλυση γιά κάθε Τεκτονικό Ταγμα/Μεγ. Στοά πού ενεργοποιείται στήν Ελλάδα, τού Τυπικού πού ακολουθεί καί τών συνεργαζομένων Παραπλεύρων/Ερευνητικών/Τελειοποιήσεως Στοών/Εργαστηρίων/Διοικητηρίων υπό την δικαιοδοσία του ή σε πολλή στενή συνεργασία μέ αυτό.

 

ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Image

http://www.nglgreece.org

 ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΕΣ / ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ / ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΣΤΟΕΣ/ΤΑΓΜΑΤΑ

ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

( GRAND LODGE OF MARK MASTER MASONS OF GREECE)

Image 

www.glmarkgreece.org/

 

Η ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΙΜΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΤΩΝ

ΝΑΥΤΙΛΩΝ ΤΗΣ ΒΑΣ. ΚΙΒΩΤΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

( THE ANCIENT AND HONOURABLE FRATERNITY OF

ROYAL ARK MARINERS OF GREECE)

Image

 www.glmarkgreece.org/

 

ΜΕΓΑ ΣΚΗΝΩΜΑ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

( THE GRAND PRIORY OF KNIGHTS TEMPLARS OF GREECE )

Image

(Τό Τάγμα των Ναϊτών αποτελεί το πιο διαδεδομένο και αντιπροσωπευτικό από όλα τα Ιπποτικά Τάγματα. Διεθνώς η πλήρης ονομασία του είναι : Τά Ηνωμένα Θρησκευτικά, Στρατιωτικά καί Τεκτονικά Τάγματα του Ναού καί του Αγίου Ιωάννη της Ιερουσαλήμ, Παλαιστίνης, Ρόδου καί Μάλτας. - The United Religious, Military and Masonic Orders of the Temple and St. John of Jerusalem, Palestine, Rhodes and Malta.)


ΜΕΓΑ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΝ ΣΥΓΚΑΘΕΔΡΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΓΚΑΘΕΔΡΩΝ ΤΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΝ

( GRAND IMPERIAL CONCLAVE FOR GREECE AND ITS COCLAVES ABROAD )

Image

www.conclave.gr/site/el/Αρχική.aspx

 (Διεθνώς, η πλήρης ονομασία του είναι : Τό Τεκτονικό καί Στρατιωτικό Ταγμα τού Ερυθρού Σταυρού τού Κωνσταντίνου και των Ταγμάτων του Παναγίου Τάφου και του Αγίου Ιωάννη του Ευαγγελιστή. - The Military and Masonic Order of The Red Cross of Constantine and the Orders of the Holy Sepulchre and of Saint John the Evangelist.)

 

ΜΕΓΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

( GRAND COUNCIL OF ROYAL AND SELECTED MASTERS OF GREECE )

Image

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ ΤΕΚΤΟΝΩΝ "ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΡ. 96"

(COUNCIL OF KNIGHT MASONS)

Image 


ΥΠΑΤΟΝ ΜΕΓΑ ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΟΝ ΤΩΝ ΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΑΨΙΔΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

( THE SUPREME GRAND CHAPTER OF THE ROYAL ARCH MASONS OF GREECE )

Image

www.royalarch.gr

 

ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 Image

http://grandlodge.gr 

 ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΕΣ / ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ / ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΣΤΟΕΣ/ΤΑΓΜΑΤΑ

ΜΕΓΑ ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΑΨΙΔΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

( GRAND CHAPTER OF ROYAL ARCH MASONS IN GREECE )

Image 


ΜΕΓΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΥΠΤΙΚΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

( GRAND COUNCIL OF CRYPTIC MASONS IN GREECE )

Image 


ΜΕΓΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

( GRAND ENCAPMENT OF KNIGHTS TEMPLARS IN GREECE )

Image 

( Τό Τάγμα των Ναϊτών αποτελεί το πιό διαδεδομένο και αντιπροσωπευτικό από όλα τα Ιπποτικά Τάγματα. Διεθνώς, η πλήρης ονομασία του είναι Τά Ηνωμένα Θρησκευτικά, Στρατιωτικά καί Τεκτονικά Τάγματα του Ναού καί του Αγίου Ιωάννη της Ιερουσαλήμ, Παλαιστίνης, Ρόδου καί Μάλτας. - The United Religious, Military and Masonic Orders of the Temple and St. John of Jerusalem, Palestine, Rhodes and Malta.)

 

Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΔΕΓΜΕΝΟΣ ΣΚΩΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΔΕΓΜΕΝΟΥ ΣΚΩΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Image

 

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Image

www.aasr.gr

 

ΗΝΩΜΕΝΗ ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Image

http://www.uglgreece.gr

 

ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟΥ

ΑΡΧΑΙΟΥ & ΑΠΟΔΕΔΕΓΜΕΝΟΥ ΣΚΩΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

  Image

http://www.aasr-greece.gr/

 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΤΑΓΜΑ "ΔΕΛΦΟΙ"

Image

http://www.delphiorder.org

 

ΜΕΓΑΛΗ ΜΙΚΤΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

(  ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ "ΔΕΛΦΟΙ"  )

Image 

http://www.mmste.gr

 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΤΑΓΜΑ "ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΑΙΟ"

Image

http://www.droit-humain.gr

 

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΤΩΝ

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Image

http://freemasonry.gr

 

ΕΝ ΖΑΚΥΝΘΩ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΟΑ "ΑΣΤΗΡ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ"

ΥΠΟ ΤΗΝ ΗΝΩΜΕΝΗ ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ

Image

http://zante-freemasons.gr 

 

ΑΡΧΑΙΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΓΟΝΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΩΝ

ΜΙΣΡΑΪΜ ΚΑΙ ΜΕΜΦΙΣ

Image 

 http://www.misraimmemphis.gr/

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Τό θέμα αναγνώρισης μεταξύ τών Τεκτονικών Ταγμάτων/Στοών στήν Ελλάδα, όπως καί το θέμα "κανονικότητος", αλλά καί το θέμα αναγνώρισης των Ελληνικών Ταγμάτων/Μεγ. Στοών με αντίστοιχα Τεκτονικά Τάγματα/Μεγ. Στοές τού Εξωτερικού, είναι ιδιαίτερα δύσκολο καί πολύπλοκο καί φυσικά δέν είναι της αρμοδιότητας μας γιά νά σχολιάσουμε.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Η ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ www.tektonikiagora.com - καλύπτει όλα τά τελετουργικά είδη, ενδύματα, κοσμήματα των Ταγμάτων/Μεγ. Στοών/Τυπικών πού αναφέρονται ανωτέρω μέ προϊόντα αρίστης ποιότητας, προελεύσεως Ευρώπης καί Μεγάλης Βρετανίας, καί διαθέτει ένα μεγάλο αριθμό τεκτονικών προϊόντων καί ειδών δώρου όπως γραβάτες, μανικετόκουμπα, τσάντες, γάντια, πορτ-κλέ, πορτοφόλια, αναπτήρες, δαχτυλίδια, ρολόγια, ζώνες, ξίφη (τελετουργικά καί  ιστορικά/συλλεκτικά), αναμνηστικά, επετειακά καί πολλά άλλα είδη, όπως επίσης καί είδη εξοπλισμού γιά Τεκτονικές Στοές / Εργαστήρια.

 


 


 
-->