ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

  • Όλα τα προϊόντα στέλνονται στους πελάτες κατόπιν ελέγχου ότι είναι σε άριστη κατάσταση, λειτουργούν σωστά και είναι κατάλληλα συσκευασμένα για την ασφαλή μεταφορά τους. Στήν σπάνια περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, έχετε το δικαίωμα να το επιστρέψετε και αυτό θά αντικατασταθεί από την εταιρεία μας. ( Βλεπε “ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ”)
  • Επίσης, ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να επιστρέψει τα προϊόντα πού αγόρασε εντός 15 ημερών από την ημερομηνία που τα παρέλαβε από την εταιρεία μας. Η επιβάρυνση του πελάτη σε αυτή τη περίπτωση είναι μόνο το κόστος αποστολής/επιστροφής τών προϊόντων προς την εταιρεία μας.
  • Επιστροφή προϊόντων είναι δεκτή όταν τά προϊόντα που επιστρέφονται έχουν άθικτη και κλειστή την συσκευασία τους, δέν έχουν χρησιμοποιηθεί αυτά καί η συσκευασία τους, δεν είναι χτυπημένα, κατεστραμμένα ή έχουν υποστεί οποιαδήποτε άλλη ζημιά.
  • Είναι συνεπώς απαραίτητο νά ελέγχετε πολύ προσεκτικά κατά την παράδοση της παραγγελίας σας την κατάσταση των προϊόντων καί της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστώσετε τυχόν ελαττώματα ή ζημιές, σπασμένα εμπορεύματα, κλπ.
  • Όλα τα εμπορεύματα παραδίδονται από τήν εταιρεία μας στήν μεταφορική εταιρεία ελεγμένα και σε άριστη κατάσταση.
  • Τυχόν ζημίες κατά τη μεταφορά πρέπει να αναφερθούν αμέσως στούς υπαλλήλους της μεταφορικής εταιρείας κατά την παράδοση, καί εάν εσείς κρίνετε σκόπιμο η παραλαβή να μη γίνει αποδεκτή σημειώνοντας τούς λόγους μη αποδοχής παραλαβής σάν “ζημιά κατά την μεταφορά”.
  • Η επιστροφή χρημάτων θα γίνει εντός δεκαπέντε εργασίμων ημερών από τήν παραλαβή των επιστρεφομένων προϊόντων από την εταιρεία μας.